Ogłoszenie towarzyskie: Quality

5200

dolnośląskie: Wrocław - Śródmieście

sex fotka

I speak English.

Treść anonsu: Quality

sex poland Hej proszę przeczytaj cały opis ze zrozumieniem:)
* Zapraszam na spotkanie tylko kulturalnego Pana traktującego kobiety z szacunkiem
* Wyłącznie Pan powyżej 30 lat!
* NIE SPOTYKAM SIĘ NA GODZINY!
Stawka za godzinę dotyczy kilkugodzinnej (do 4 godz) randki, która nie trwa dłużej niż do północy- 1000 zł
* Noc (wieczór kończący się na śniadaniu)
* Nie spotykam się u siebie- tylko wyjazdy do apartamentu bądź hotel.
* Interesuje mnie SPOTKANIE GFE- Namiętna randka z miłą rozmową i uśmiechem jak ze znajomym, bez liczenia czasu i mechanicznego udawanego podejścia.
* Spotkanie SAM NA SAM nie z kolegami, nie z parami.
* Chcesz oderwać się od pracy i interesuje Cię inteligenta normalna dziewczyna (nie myląc z nudną :)
* Wybierasz się w delegacje, bądź podróż do Wrocławia i chcesz wcześniej umówić się na spotkanie? Super umawiam się tylko z wyprzedzeniem!
* Rezerwacja z zadatkiem 100'- obejmuje mój dojazd do Ciebie jak i pewność spotkania. NIE UMAWIAM SIĘ BEZ REZERWACJI ( wyrosłam z obiecanek i bajeczek:) Nie opłacam taksówki z własnej kieszeni by później jedyne co pocałować to klamkę :D
* Nie umawiam się z Panem pod wpływem czegokolwiek. NIE TOLERUJE NARKOTYKÓW PSYCHOTROPÓW ANI ZIELSKA- przerwę takie spotkanie natychmiast.
* Możemy na miejscu napić się whiskey, prosecco bądź wina i zamówić kolacje bądź śniadanie,
* Napisz na początku SMS bądź na WhatsApp
* Ze względu na specyficzne czasy proszę o kulturalną wiadomość pisaną pełnymi zdaniami z konkretną datą spotkania oraz Z TWOIM ZDJĘCIEM- bez zdjęcia się nie umawiam!
* Rozumiem dyskrecje, lecz dbam o swoje bezpieczeństwo. Chcę widzieć do kogo jadę, a Twoje życie prywatne to nie mój biznes.
* Po takiej wiadomości rozmowa przez telefon i ustalenie szczegółów
* Nie spotykam się z Panem z dużą nadwagą ani z takim, który nie rozmawia po polsku bądź po angielsku.
* Blokuję osoby które pytają o zdjęcie mojej twarzy, negocjują cenę i moje zasady, piszą i wydzwaniają po nocach, wiadomości bez sensu i konkretów- szanujmy swój czas!
* Nie umawiam się na kawki zapoznawcze, ani na mieście. Dłuższe wyjazdy też nie wchodzą w grę.
* Płatność na początku randki, lecz bez pośpiechu, by później skupić się tylko na spotkaniu
* Uwielbiam seks w różnych pozycjach i wariantach. Tylko w zabezpieczeniu! Lubię również fetysze i anal( w zabezpieczeniu), które są dodatkowo rozliczane (patrz na tagi)
* Mam profil zweryfikowany przez administratora strony i będę ubrana w sukienkę ze zdjęć, więc nie mam potrzeby udawać kogoś kim nie jestem.
* Moje ciało nie pasuje do byle jakiej twarzy więc proszę podejść do sprawy logicznie. Mam na myśli słodką delikatną buzię :D
* Przez moje zasady jak i oficjalną formę ogłoszenia skupiam się wyłącznie na jakości!
* Jak każdy mam potrzeby, lecz chce je spełniać z kimś na odpowiednim poziomie :)
Dziękuję za cudowne spotkania jak i upojne noce, a szczególnie za przemiłe drobne niespodzianki :*

sex english Hey please read the full description with understanding :) * I invite to meeting only a cultural man who treats women with respect * Only over 30 years old! * I DON'T MEET FOR HOURS! The hourly rate applies to a date lasting several hours ( to 4 hours), which does not last longer midnight - PLN 1000 * Night (evening ending with breakfast) * I do not meet at home - only escort to the apartment or hotel. * I'm interested in MEETING GFE- Passionate date with a nice conversation and a smile like with a friend, without counting the time and a mechanical pretend approach. * Alone meeting not with colleagues, not with couples. * You want to break away from work and you are interested in intelligent, normal girl (not to be mistaken with boring :) * Are you going on a business trip to Wrocław and you want to make an appointment in advance? I only make an appointment in advance! * Reservation with a deposit 100pln- it covers my journey to you as well as the certainty of the meeting. I DON'T MAKE AN APPOINTMENT WITHOUT A RESERVATION (I have grown up with promises and fairy tales :) I don't pay for a taxi out of my own pocket and then what I can kiss is the door handle: D * I don't date the man under the influence of anything. DOES NOT TOLERATE DRUGS, PSYCHOTROP, OR JOINT- I will stop such a meeting immediately. * We can drink whiskey, prosecco or wine on site and order dinner or breakfast, * Write SMS at the beginning or on WhatsApp * Due to the specific times, please send a cultural message in full sentences with a specific date of the meeting and WITH YOUR PICTURE - I do not make an appointment without a photo! * I understand discretion, but I take care of my safety. I want to see who I'm going to and your private life is not my business. * After such a message, a conversation on the phone and arranging the details * I do not meet a very overweight man or one who does not speak Polish or English. * I block people who ask for a photo of my face, negotiate the price and my rules, write and call at night, messages without specyfics and details - let's respect our time! * I'm not interested in coffee meetings in the city and longer trip too. * Payment at the beginning of the date, but without rushing to focus only on the meeting later * I love sex in different positions and variants. Only in security! I also like fetishes and anal (in security) which are additionally accounted for (see tags) * I have a verified profile by the site administrator and will be wearing a photo dress, so I don't need to pretend to be someone I am not. * My body doesn't fit with neglected face, so please be logical. I mean sweet, delicate face:D * Due to my rules and the official form of the announcement, I focus only on quality! * Like everyone I have needs, but I want to meet them with someone at the appropriate level :) Thank you for wonderful meetings and passionate nights, especially for the little surprises: *

Komentarze i oceny

Byłeś? Napisz opinię dla innych :)
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading